Què fem

Els serveis que proporciona SiLS són infinits, tot i que hi ha tres sectors fonamentals a destacar:

Accessibilitat

Servei d’interpretació a la Llengua de signes catalana (LSC), espanyola (LSE), sistema de signes internacional (SSI) i servei d’audiodescripció i subtitulació en diferents àmbits:

 • Conferències
 • Seminaris
 • Congressos
 • Tallers
 • Cursos
 • Mítings polítics
 • Serveis individuals (gestions, metges, advocats …)
 • Adaptació de materials audiovisuals
 • Adaptació de pàgines web

 

Formació a la Carta

 • Tallers i cursos confeccionats a demanda del client
 • Tallers i cursos de llengua de signes (diferents nivells)
 • Cursos monogràfics de diferents àmbits aplicats a la llengua de signes
 • Cursos específics de tècniques de comunicació i guia-interpretació
 • Classes magistrals dirigides a intèrprets i guies-intèrprets professionals

 

Gestió i Organització d’Esdeveniments

Organització d’activitats, sortides culturals i esdeveniments específics per al col·lectiu de persones Sordes i Sordcegues.

 • Gestió i adaptació d’esdeveniments, actes, etc. en els quals participin persones Sordes i Sordcegues.
 • Viatges
 • Excursions
 • Activitats lúdiques i/o culturals
 • Jornades
 • Fires
Top