Per què

La xifra de persones Sordes a Espanya estimada en l’última enquesta de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) ascendeix a un milió aproximadament.

Desafortunadament, avui en dia persisteixen les limitacions per accedir a la informació i a la cultura a causa de les invisibles, però existents, barreres de comunicació. Com a conseqüència, les persones que formen part d’aquest col·lectiu no disposen de les mateixes oportunitats que la resta de la societat.

SILS té com a objectiu eliminar aquests obstacles per tal d’aconseguir una comunicació equànime gràcies a la infinitat de recursos de què disposem en l’actualitat.

Top