Emocions en Llengua de Signes Catalana

Us deixem un recull de diferents emocions, sentiments, etc en Llengua de Signes Catalana.

Top